تبلیغات
perspolissara - تعبیر خواب ساحل دریا

تعبیر خواب ساحل دریا

شنبه 16 بهمن 1395 05:14 ب.ظ

 

تعبیر خواب ساحل دریا

 • تعبیر خواب ساحل دریا

  با تعبیر خواب ساحل دریا، تعبیر خواب خانه ساحلی، تعبیر خواب ساحل گلی، تعبیر خواب کشتی در ساحل دریا همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.

  معبران اسلامی نوشته‌اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریا را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان. چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می‌آیید و به ساحل قدم می‌نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می‌یابد ولی معبرین غربی ساحل را سمبلی از محل پیوستن و ملاقات روح و جسم می‌دانند.

  تعبیر خواب ساحل دریا

  معبرین غربی گویند:

  • دیدن ساحل در خواب سمبل ملاقات دو حالت منطقی (ماسه) و حالت عاطفی و احساسی (دریا) است. همچنین این گونه نیز می‌توان بیان کرد که ساحل منشأ ارتباط روح و جسم است.
  • اگر در ساحل دریا در آرامش به سر می‌برید این خواب ممکن است نشانه جبران پرکاری و استرس زیادتان در زندگی بیداری باشد و شاید نشانه ای از نیاز شما به استراحت و آرامش درباره مشکلات زندگی باشد.
  • اگر شما در ساحل ایستاده و به دریا نگاه می‌کنید خود را برای پیدا کردن روحتان و غرق شدن در آن و همچنین پی بردن به ضمیر ناخودآگاه آماده می‌کنید.

  آنلی بیتون: شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب، نشانه ‌آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت، زندگی ای تهی از عشق و محبت.

  تعبیر خواب کشتی در ساحل

  منوچهر مطیعی تهرانی:

  • چنانچه در خواب ببینید در ساحل ایستاده‌اید و می‌بینید یک کشتی در دریا حرکت می‌کند چه آن کشتی به جانب شما بیاید و چه نیاید خبری به شما می‌رسد.
  • اگر بیننده خواب ببیند از ساحل سوار کشتی می‌شود و به دریا می‌رود کاری را شروع می‌کند و مشغله ای برای او پیش می‌آید که نشیب و فراز و تلخ و شیرین فراوان دارد.

  تعبیر خواب ساحل گلی

  آنلی بیتون: اگر خواب ببینید ساحلی گلی را حفر می‌کنید، دلالت بر آن دارد که تسلیم خواسته‌های دشمنان خود خواهید شد.

  تعبیر خواب خانه ساحلی

  معبرین غربی گویند:

  • وجود خانه‌ای در ساحل معمولاً نشانه خود فرد بیننده خواب و جسم اوست.
  • اگر خود را در خانه‌ای ساحلی دیدید شما سعی در سرکوب عواطف و احساسات خود دارید.

  منابع:

  مجله اینترنتی ستاره

  www.dreamscloud.com

  منبع

  مطلب تعبیر خواب ساحل دریا در سایت بزرگ کار و کارگر | سرگرمی

برچسب ها: تعبیر ، خواب ، ساحل ، دریا ،